اندونزیادا اؤلِنلرینگ سانی ۱۵۵۸ آداما یتدی

اندونزیادا ایزی گیدرلی یاغدایدا ییتگیلی یر تیتره مه سی بۇلیار

اندونزیادا اؤلِنلرینگ سانی ۱۵۵۸ آداما یتدی

 

گچن هپده اندونزیانینگ سولاوسی آداسیندا بۇلان یر تیتره مه سینده اؤلِنلرینگ سانی ۱۵۵۸ آداما یتدی.

پالو بۇغازیندا بۇلان ۷.۵ ریشتر اولولیغینداقی یر تیتره مه سیندن سونگرا سونامی پاجیغاسی دا بۇلوپدی.

سونامیدا تۇلقونلارینگ ۶ متر یۇقارلاندیغی حابار بریلدی.

اندونزیادا ایزی گیدرلی یاغدایدا ییتگیلی یر تیتره مه سی بۇلیار.دِگیشلی حابارلار