روسیانینگ ساواش اوچاری یره قاچدی

روسیانینگ تاس حابار سریشده سی، اوچارینگ نأسبأپلی یره قاچاندیغی نینگ هنیز بیلینمه‌یأندیگینی بیلدیردی

روسیانینگ ساواش اوچاری یره قاچدی

 

روسیانینگ پایتاغتی مسکونینگ قۇلاییندا بیر میگ – ۲۹ اوچاری یره قاچدی.

شوروی دؤورۆنده اؤندۆریلمأگه باشلانان میگ- ۲۹ تکنولوژیک حأصیتلری بیلن بیلینیأر.

روسیانینگ هۇوا گۆیچلری نینگ اساسی اوچاری بۇلان میگ- ۲۹ اوچارلاری ۶ اتمی بمبانی اؤزۆنه باغلاپ بیلیأر.

روسیانینگ تاس حابار سریشده سی، اوچارینگ نأسبأپلی یره قاچاندیغی نینگ هنیز بیلینمه‌یأندیگینی بیلدیردی.

 

 


اتیکتلر: میگ , روسیا

دِگیشلی حابارلار