ایران دا یۆک اوچاری یره قاچدی

بیشکک دن اوچان اوچار پیام قۇنالغاسینا باریاردی

ایران دا یۆک اوچاری یره قاچدی

 

ایران ینگ پایتاغتی تهرانا باغلی صفادشت ده بیر  یۆک اوچاری یره قاچدی.

ایلنانینگ حابارینا گؤرأ بوئینگ- ۷۰۷ قیسیملی یۆک اوچاری تهران ینگ قۇلاییندا یره قاچدی.

اوچاردا ۱۰ آدامینگ باردیغی آیدیلیار.

ایرنا اوچارداقیلارینگ سانی نینگ اینگ آز ۸ آدام بۇلاندیغینی مألیم اتدی.

بیشکک دن اوچان اوچار پیام قۇنالغاسینا باریاردی.

فارس حابار سریشده سی اوچارینگ کرج دأکی فتح آدینداقی قۇنالغا قۇنیان ماحالی قاچاندیغینی حابار بردی.


اتیکتلر: اوچار , ایران

دِگیشلی حابارلار