عفرین ترورچیلاردان آلیندی

عفرین ترورچیلاردان آلیندی | سوریأنینگ عفرین شأهِری آزات سوریه قشونی و تۆرک قشونی تاراپیندان باشلادیلان زیتین شاحاسی حرکتی بیلن، ی. پ. گ آدینداقی تۇپارینگ ترورچیلاریندان صاپلاندی. عفرین آزات ادیلندن سۇنگ تۆرکیه یاشاییجیلارا کؤمِک برمأگه باشلادی.

عفرین ترورچیلاردان آلیندی

سوریأنینگ عفرین شأهِری آزات سوریه قشونی و تۆرک قشونی تاراپیندان باشلادیلان زیتین شاحاسی حرکتی بیلن، ی. پ. گ آدینداقی تۇپارینگ ترورچیلاریندان صاپلاندی. عفرین آزات ادیلندن سۇنگ تۆرکیه یاشاییجیلارا کؤمِک برمأگه باشلادی.


اتیکتلر: زیتین شاحاسی , عفرین