ایله‌سۇراغدان سۇنگرا تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی‌نینگ چیقیشی

تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی رجب طیب أردۇغان اساسی قانونینگ اؤزگردیلمه‌گی باراسینداقی ایله سۇراغینگ نتیجه برمه‌گیندن سۇنگ آنکارادا مۆنگلرچه حالقینگ ییغنالان یری بۇلان جمهورباشلیق کؤشگۆنده بیانات بردی

ایله‌سۇراغدان سۇنگرا تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی‌نینگ چیقیشی

تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی رجب طیب أردۇغان اساسی قانونینگ اؤزگردیلمه‌گی باراسینداقی ایله سۇراغینگ نتیجه برمه‌گیندن سۇنگ آنکارادا مۆنگلرچه حالقینگ ییغنالان یری بۇلان جمهورباشلیق کؤشگۆنده بیانات بردی


اتیکتلر: ایله سۇراغ , رفراندوم , رجب طیب أردۇغان