ایزمیردن ۳۲۴ اۇوغان بۇسغون ایبریلدی

اۇوغان بۇسغونلار اؤز یوردونا قایتاریلدی

ایزمیردن ۳۲۴ اۇوغان بۇسغون ایبریلدی

ایزمیر شأهِریندأکی "حارمان دالی" بۇسغونلاری ایزینا قایتارما مرکزیندن ۳۲۴ اۇوغان بوسغون اؤز یوردونا قایتاریلدی.

بی قانون یۇللار بیلن تۆرکیأ گلن و پلیس، عسگری ادا ژاندارما تاراپیندان توسساغ ادیلیپ ایزمیر و آیدین ولایاتلارینداقی گؤچ ادیلشیک اداراسینا ایبریلن اۇوغان بۇسغونلارینگ ایشلری تاماملاندی.

بۇسغونلار ژاندارما تۇپاری نینگ یانیندا مینی بوس و اتوبوس بیلن ایزمیردأکی عدنان مندرس قۇنالغاسینا گتیریلدی.

بۇسغونلار شۇل یردن اۇوغانیستان ینگ پایتاغتی کابل- آ ایبریلدی


اتیکتلر: بوسغون , ایزمیر

دِگیشلی حابارلار