تۆرکیه کۆرتلرینگ دوشمانی دأل، ایسه‌م دۇستودیر

"تۆرکیه کۆرتلرینگ دوشمانی دأل، ایسه‌م قۇلداوچیسیدیر"

تۆرکیه کۆرتلرینگ دوشمانی دأل، ایسه‌م دۇستودیر

 

آنکارا دۇنالد ترامپ –ینگ یازان توئئیتینه جۇغاپ بردی.

"تۆرکیه کۆرتلرینگ دوشمانی دأل، ایسه‌م قۇلداوچیسیدیر"


اتیکتلر: ترامپ , آمریکا

دِگیشلی حابارلار