تۆرک بایداغی عفرین ده پاسیردایار

تۆرک بایداغینی پاسیردادان عسگر: "تۆرکیأنینگ یاراغلی گۆیچلری نینگ ۱۸-نجی مارت شهیتلر گۆنۆنده بیک تۆرک میللتینه و بۆتین شهیتلریمیزه آرماغانیدیر" دیدی.


اتیکتلر: عفرین