تۆرک هۇوا یۇللاری اؤتن ییل ۷۵.۲ میلیون یۇلاغچا حیذمات بردی

۲۰۱۸-نجی ییلدا تۆرک هۇوا یۇللاری نینگ اوچارلاری بیلن اوچان یۇلاغچیلارینگ سانی ۲۰۱۷-نجی ییلا گؤرأ ۱۰ گؤتریم یۇقارلادی

تۆرک هۇوا یۇللاری اؤتن ییل ۷۵.۲ میلیون یۇلاغچا حیذمات بردی

 

تۆرک هۇوا یۇللاری شرکتی ۲۰۱۸-نجی ییلدا ۷۵.۲ یۇلاغچینی اوچوردی.

۲۰۱۸-نجی ییلدا تۆرک هۇوا یۇللاری نینگ اوچارلاری بیلن اوچان یۇلاغچیلارینگ سانی ۲۰۱۷-نجی ییلا گؤرأ ۱۰ گؤتریم یۇقارلادی.

اوچار باشینا یۇلاغچی سانی بۇلسا ۲۰۱۸-نجی ییلدا ۳ بال یۇقارلادی و ۸۲ گؤتریم بۇلدی.

بو سان یورت ایچیندأکی اوچوشلاردا ۸۱ گؤتریم، داشاری یورت اوچوشلاری اۆچین بۇلسا ۸۵ گؤتریم.

ترانزیت یۇلاغچیلار داشینداقی داشاری یورت یۇلاغچی سانی دا ۱۲ گؤتریم یۇقارلادی.

تۆرک هۇوا یۇللاری ۲۰۱۸-نجی ییلدا ۱.۴ میلیون تن یۆک آلیپ باردی.

بو سان بۇلسا ۲۰۱۷-نجی ییلا گؤرأ ۲۵ گؤتریم یۇقارلادی.دِگیشلی حابارلار