Turk gilam va gilam to’qish san’ati milliy an’ana va uzoq tarixga ega

1- | Gilam va gilam to’qish san’ati turk madaniyatining eng muhim qadriyatlaridan biri hisoblanadi.

1-

Tanlangan kalimalar: gilam to'qish san'ati , Turk gilamlari