Srebrenitsa qurbonlari Potochari qabristonida marosim bilan dafn etildi...